Allmix

Allmix är i grunden ett företag som tillverkar torrbruk för bygg- och anläggningsindustrin men under de senaste åren har Allmix alltmer kommit att inrikta sig på nischade produkter. I Allmix anläggning i Trollhättan blandas en mängd olika mineralbaserade produkter och här sker även förpackning i små och stora säckar.

Anpassningsmöjligheterna är mycket stora. Huvudprodukten är i dag eldfasta industrimassor vilka används som tätning i ugnar vid smältverk. Detta är en produkt som Allmix själv har utvecklat. Andra produkter Allmix utvecklat, samt tillverkar är:

Geobes®

– en bentonitprodukt som används som tätskiktsmembran. Trollhättan Mineral tillverkar för kunds räkning (Svenska Geotech AB).

Geobes® Fog

– en bentonitbaserad fogprodukt vilken används till att foga gatsten, plattor m.m. Trollhättan Mineral tillverkar för kunds räkning (Svenska Geotech AB).

Kakelugnsbruk

– används till att mura upp kakelugnar.

Eldfasta produkter

– för lagning av eldstäder.

HPC 100

– en högpresterande betong som når över 100 MPa i tryckhållfasthet.

Basefit

– en specialdesignad ballast som del i HPC 100.

HPC H

– en av de senaste produkterna Allmix tillverkar. En tungbetong som ersätter traditionellt gjutjärn, typ balansvikter i tvättmaskiner och inom fordonindustrin.

Black Box

– en tjänst vi erbjuder till kunder som har egna recepturer där vi kan köpa in råmaterial och blanda för kundens räkning. Vi tar emot och blandar såväl stora som små volymer.

Ladda ner vårt material

Här kan du ladda ner broschyrer och produktblad från Trollhättan Mineral. Om du har problem att ladda ner någon av våra filer så vänligen kontakta Trollhättan Mineral så skickar vi över filen via e-post till dig.

Ladda ner

HPC 100

Produktblad
HPC 100

Product sheet (English)
HPC 100

Product sheet
HPC Hydraulic

Innhållsförteckning
Basefit (HPC 100 Ballast)

Ladda ner

Testrapporter

Tryckhållfasthet
Betongkuber

Testrapport 1
‍HPC 100

Testrapport 2
HPC 100

Testrapport 3
HPC 100

Testrapport 4
HPC 100

Prov sprutbetongsbalk
Seghetsegenskaper

Brandrapport
HPC 100

Frostresistens
HPC 100

Krymprapport
HPC 100