Millfill

Millfill är ett företag som under 2007 förvärvades från Cementakoncernen och som idag har flera stora kunder inom mineralbranschen. Kärnan i verksamheten är ett unikt, miljöanpassat malverk där ett närmast obegränsat antal produkter kan malas i kvarnarna. Vi legomal eller blandar precis som kunden vill och här finns även ett eget laboratorium med utrustning för utvärdering, provtagning och verifiering. Omställningen går mycket snabbt och tack vare förhållandevis korta cykler, kan både små och stora serier legomalas. Produktionen kan därför snabbt och kostnadseffektivt ställas om från en produkt till en annan vilket gör att vi kan möta våra kunders olika volymbehov. Vi har även 2000 ton silokapacitet och erbjuder lagring för kunds räkning.Bland de produkter företaget tillverkar finns bland annat:

Anhydrit

– en grundkomponent i golvspackel.

Brikettbindemedel

– används för att binda fines (lösa malmer till brikettkuber).

Monofill

– ett bindemedel som stabiliserar farligt avfall.

Glaspulver

– glas som ej kan återanvändas inom glastillverkning mals till glaspulver som senare kan processas i ugnar till lätt vägkonstruktionsmaterial för bland annat parkeringsytor.

Markstabiliseringsmedel

– används för att stabilisera marken vid dåliga markförhållanden.

Kalk

– malning av kalk till jordbrukssektorn.

Ladda ner vårt material

Här kan du ladda ner broschyrer och produktblad från Trollhättan Mineral. Om du har problem att ladda ner någon av våra filer så vänligen kontakta Trollhättan Mineral så skickar vi över filen via e-post till dig.

Monofill - Solidifiering av farligt avfall

Monofillstab

Monofill 3 500

Säkerhetsdatablad
Monofill 3 500