Trollhättan Mineral

Om oss

Trollhättan Mineral AB är en koncern som utvecklar och driver företag främst inom mineralbranschen där vi med lång erfarenhet har utvecklat en mängd framgångsrika produkter. Vår vision är att vara den självklara leverantören av produkter och tjänster inom mineralbranschen. Genom gediget forskningsarbete, erbjuder vi de bästa grundkomponenterna för tillverkning av högpresterande betong, produkter för markstabilisering och produkter för solidifiering av farligt avfall. Vi är kundens självklara val när det kommer till legomalning samt frågor som rör konstruktioner med högpresterande betong, allt detta med ett erkänt miljötänk samt certifiering.Under moderbolaget Trollhättan Mineral finns i dag två dotterbolag: Allmix och Millfill.

Entreprenörsandan inom koncernen är djupt rotad. Det beror inte minst på eldsjälarna och drivkraften inom organisationen. En ny generation har tagit över rodret och satsar hårt på att koncernen ska stå stark inför framtiden. Det innebär stort fokus på strategiska beslut som rör expansion och utveckling, men även ett målmedvetet arbete för en bättre miljö och arbetsmiljö. Till detta ställer vi stora krav på oss själva vad gäller leveransprecision och den kvalitet våra produkter innehar.

Vår främsta styrka är vår förmåga att ständigt utveckla nya tekniker och sedan använda dem för att skapa produkter som ger våra kunder konkurrensfördelar. Vi lyckas med detta genom att kombinera vår interna utvecklingsmetoder med våra dialoger med erkänt kvalificerade konsultbolag. Exempel på produkter som tagits fram genom detta är el-tele distributionstolpen, Greenpole, en 12m hög stolpe i högpresterande betong (HPC100) och tillhörande stagankare som klarar brottslaster upp till 95kN, samt Monofillstab, en produkt för tillverkning av kalkcementpelare som i sin tur kan användas som grundförstärkning och markstabilisering.Ungefär 4 gånger per år skickar vi ut ett nyhetsbrev där du kan ta del av våra senaste nyheter inom företaget. Klicka här om du vill registrera dig!

Ladda ner

Företagspresentation

Download

Company Presentation